Ejemplos como colocar NPC por dia y horario.

Publicado por Lineage2LaMatanza, Feb 15, 2023, 08:34 PM

Tema anterior - Siguiente tema
Script para editar NpcPosEx

//day_flag 1 = sunday, 10 = monday, 11 = sunday and monday, 1000000 = saturday
setting_begin enabled=1 setting_end

//orfen lunes
npc_pos_begin npc_class_id=1035719  day_flag=10 start_hour=22 start_minute=00 position={43758;17228;-4392;0}  npc_pos_end
//core martes
npc_pos_begin npc_class_id=1029006  day_flag=100 start_hour=22 start_minute=00 position={17726;108915;-6480;0}  npc_pos_end
//zaken miercoles
npc_pos_begin npc_class_id=1035720  day_flag=1000 start_hour=22 start_minute=00 position={55312;219168;-3223;0}  npc_pos_end
//qa jueves
npc_pos_begin npc_class_id=1035718  day_flag=10000 start_hour=22 start_minute=00 position={-21610;181594;-5734;0}  npc_pos_end
//baium viernes
npc_pos_begin npc_class_id=1035721  day_flag=100000 start_hour=22 start_minute=00 position={115202;16622;10080;0}  npc_pos_end
//antaras sabado
npc_pos_begin npc_class_id=1035722  day_flag=1000000 start_hour=22 start_minute=00 position={177615;114941;-7709;0}  npc_pos_end
//Tezza sabado
npc_pos_begin npc_class_id=1035724  day_flag=1000000 start_hour=23 start_minute=00 position={174220;-88016;-5112;0}  npc_pos_end
//valakas domingo
npc_pos_begin npc_class_id=1035723  day_flag=1 start_hour=22 start_minute=00 position={212839;-115024;-1632;0}  npc_pos_end